Hva er spesielt med ullfiberen til Grå Trøndersau ?

Grå Trøndersau har kanskje Norges fineste ullfiber.  Ulla ligner på crossbredull, men er mer finfibret enn Norsk kvit sau. Fordi rasen stammer fra tautersauen som er en utdødd merinosau, har den en helt spesiell godt kruset og finfibret ull, mens den samtidig er robust og tåler hard bruk.

Når vi ikke utsetter ullfiberen for kjemisk behandling/tilsetning for å få spesielle egenskaper hos garnet, vil fiberen beholde mer av den naturlige oppbygningen. 

Hver fell har mange grånyanser, og ved å sortere ulla får vi flere naturlige farger.

Alt foregår ved et lite norsk spinneri.  Ulla blir skånsomt vasket med minimalt av såpestoff, og dermed beholdes mye av lanolinet.  Produksjonen foregår med små maskiner.  Derfor blir fiberen utsatt for liten mekanisk slitasje, og vi beholder den naturlige spensten.  Vi får mange tilbakemeldinger på at votter fra "HulderUll Grå Trøndersau" oppleves spesielt myke og varme. Kanskje er dette forklaringen.  

HulderUll -Grå Trøndersau er varemerket for ulla vi produserer på gården vår Bjørnerud. Vi holder til i Tessungdalen, Tinn i Telemark, og har blitt lidenskapelig opptatt av hvordan vi kan avle fram best mulig ull (ikke mest mulig). Vi har fått stor respekt for de gamle gard-kjerringene som hadde ansvaret for ulldyra og for tekstilproduksjonen på garden. De fulgte ulla fra sau til tekstil, og hadde kunnskapen i fingrene.  De visste hvilke dyr som skulle bli med videre, hvilke dyr som gav ull til sliteplagg eller hvem som skulle brukes til det innerste på kroppen. Den kunnskapen ble borte med dem.   

                Vårt mål er å komme dit !

Historien om Grå Trøndersau.

Rasen har røtter tilbake til middelalderen. Det sies at munkene på Tautra kloster i Trøndelag, brakte med seg sauer fra utlandet, og avlet frem en spesiell rase med merinoinnslag ”tautersauen” (Se bildet). Den ble utryddet i 1959.
Grå Trøndersau oppstod som en blanding mellom gammelnorsk sau og tautersauen.
Loyt Johnsen beskrev Grå trøndersau i sin hovedfagsoppgave ved landbrukshøgskolen i 1941: ”fra mange år tilbake kjenner vi saueflokker fra Trøndelag som har utmerket seg med å ha særs fin ull”. Han siterer også J.Sæland (1922):”Det særmerkte i farge og kropp og den særs fine ulla skiller disse sauene tydelig ut fra den vanlig grå eller svarte sauen som er spredt ut over landet”. På 30-40-tallet var rasen oppe i 18.000 dyr i Trøndelag. Gjennom krigsårene med rasjonering på fargestoff, var rasen populær med alle sine grånyanser. Derimot ble det helt motsatt når hvit ull igjen kunne farges, og industrien tok over. Da tapte farga saueraser kampen mot hvite kjøttfyldige raser.
I dag er interessen for å bruke naturlig farga ull i vekst.

I siste liten….. redningsaksjonen

Alle trodde Grå trøndersau var utryddet helt til en liten flokk på vei til slakteriet ble oppdaget her i Telemark i 1992. Dyrene ble hentet på slaktebilen, og det ble etablert en bevaringsbesetning i bygda vår hos Ole Hans Lien. Et nidtidig avlsarbeid ble satt i gang for å få tilbake de gamle egenskapene som rasen var kjent for. Det er pr i dag ca 2000 avlsdyr i Norge (mest i Trøndelag), men antallet stiger. De fleste avler på dyrene på grunn av egenskapene til den særs fine ulla og de fantastiske skinnene. Kjøttet er også fantastisk godt og med sin finfibret struktur, blir det ekstra mørt. Fortsatt er det rene gen-materialet til rasen å regne som utrydningstruet.

For oss, HulderUll, er det viktig å ta vare på det opprinnelige utseende og det rasetypiske for Grå Trøndersau. Gjennom et nasjonalt nettverk setter vi fokus på bevaring av rasen og den spesielle ullkvaliteten.
HulderUll er kortreist ull og garn som blir farge-sortert for hånd, vasket og spunnet i Norge.